“𝐓𝐞𝐤𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐣𝐢𝐚 𝐝𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐢𝐦𝐢: 𝐏𝐫𝐚𝐤𝐭𝐢𝐤𝐚 𝐧𝐠𝐚 𝐒𝐢𝐥𝐢𝐜𝐨𝐧 𝐕𝐚𝐥𝐥𝐞𝐲 𝐬𝐢 𝐧𝐣𝐞̈ 𝐦𝐮𝐧𝐝𝐞̈𝐬𝐢 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞̈𝐫 𝐞𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐧𝐞̈ 𝐒𝐡𝐪𝐢𝐩𝐭𝐚𝐫𝐞”

Në kuadër të Qendrës së Sipërmarrjes Inxhinierike dhe Teknologjike – Engineering & Tech Entrepreneurship Center (ETEC) në Albanian University, ishte sot i ftuar, Ori Hoxha, Themelues dhe Menaxher i Përgjithshëm, betaPlan, i cili tregoi eksperiencen e tij.