Prof.as.Dr. Enkeleda (Nikleka) Llukovi

Prof.as.Dr. Enkeleda (Nikleka) Llukovi

Eksperienca

Ekspert vleruese për EIC SME Instrument 2018-2019 & 2019-2020- 2021 EIC Accelerator nën REA (Research Executive Agency) për Komisionin Evropian (Mars 2018 – Mars 2021)

Zv.Dekane për Mësimin dhe Kurrikulat në Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit, Universiteti Bujqësor i Tiranës, (2016 – 2017)

Anëtare e zgjedhur i Këshillit të Fakultetit në FBU/ UBT (2012-2016)

Anëtare e zgjedhur e Komisioneve të Doktoraturave për dy raunde, FBU/UBT (2016- 2020)

Lektore dhe titullare lëndësh (Bachelor/ Master Shkencor), FBU/ UBT (2007- 2020)

Asistent pedagoge e Biologjisë në Departamentin Ndërfakultetor/ UBT (2002- 2007)

Edukimi & Kualifikim Shkencor

Prof.as. Dr.  në FBU/ UBT (2014)

Doktoraturë në Cilësinë e Ujrave FBU/UBT (2010)

Master shkencor në Ekologji, FSHN/ UT (2006)

Diplomë në Biologji UT (2001) 

Një semester në Universitetin e Tromsos, Norvegji, Scholarship nga Këshilli Kërkimor i Norvegjisë ne kuadër të  “ Felloëship programme 2003/2004 for Cooperation within Higher Education and Research between Norway and South of Europe”,  Projekt propozimi: “Mësim/ trajnim në Metodologjinë e – Vlerësimi të Gjendjes Trofike bazuar në prodhimtarinë primare në disa zona të ujrave bregdetare të Shqipërisë” , në Institutin e Peshkimit, Universiteti i Tromsos, Tromso, NORWAY (Janar/Gusht 2004)

Pjesëmarrje në Projekte

Ndikimi i Fabrikave të përpunimit të peshkut, fermave të akuakultures së Salmonit dhe derdhjeve të ujërave të zeza,- në Kaldjorden (Bashkpunim i Bashkisë së Tromsos dhe Universitetit të Tromsos, 2004)

INTERREG III B CADSES -Reference NET. Albania-Italy, 2004

Shkencat Detare & Mebagjimi Bregdetar në Adriatikun e Ballkanit Përëndimor (RCN - Norway; Western Ballkan Institution /Universities, 2006-2010)

  1. IB7320-111032; 71’880 CHF në Kuadër të Programit SCOPES, Projekt mes FSHN/ UT & Universitetit të Zyrihut, Zvicër, 2006- 2009

Interkalibrimi i metodave ekologjike për “Vlerësimin e statusit ekologjik siaps direktives kuadër të ujit- interkalibrim mes vendeve të Ballkanit”, 2016 – 2019 (NIVA, Norway & Vendet e Ballkanit Perëndimor)

Pjesëmarrje në shumë Konferenca ndërkombetare me publikime të artikujve shkencor, workshope, trajnime e shkëmbime eksperiencash.