Vende vakante – Semestri i dytë

Albanian University për vitin akademik 2018 – 2019, semestri i dytë, paraqet si më poshtë vendet vakante për plotësim të stafit akademik dhe kriteret që kandidatët duhet të plotësojnë.

FSHSH vende vakante 2018 - 2019 sem 2 (1) FSHAE Vende vakante 2018-2019 sem.2 FSHM Vende vakante 2018-2019 sem 2 (2)