Tryezë e rrumbullakët Tryezë e rrumbullakët me temë “Bazat e Drejtimit dhe Administrimit në Arsimin Parauniversitar, parë nga Këndvështrimi Studentor”