Thirrje për mobilitet të stafit akademik dhe studentëve

“Albanian University”, Departamenti i Edukimit dhe Anglishtes, ka fituar një projekt mobiliteti në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit ndër-institucional me “Kirchliche Padagogische Hochschule” Wien/Krems, Austri, për mobilitetin e stafit akademik dhe studentëve, me një kohëzgjatje 3 vite akademike, nga 1.09.2020 Read More