Departamenti i Stomatologjisë

Përgjegjëse e Departamentit:  Dr. Xhini RIZAJ Programet e studimit të ofruara nga Departamenti i Stomatologjisë Program i Integruar i Ciklit të Dytë të Studimit “Master i Shkencave“ në “Stomatologji“ Departamenti i Stomatologjisë si pjesë përbërëse e Fakultetit të Shkencave Mjekësore, Read More