Kandidatët Fitues për Fazën e Parë në Albanian University 2019-2020

  Kandidatët Fitues për Fazën e Parë në Albanian University 2019-2020 Fakulteti i Shkencave Mjekesore Farmaci Stomatologji Infermieri Fizioterapi Fakulteti i Shkencave te Aplikuara dhe Ekonomike Finance-Banke Menaxhim Biznesi Inxhinieri Elektrike Inxhinieri Eletronike Inxhinieri Kompjuterike Inxhinieri Mekatronike Teknologji Informacioni Dizajn Fakulteti Read More