Departamenti i Stomatologjisë

Përgjegjëse e Departamentit:  PhD. Nilena ERIKSEN Departamenti i Stomatologjisë si pjesë përbërëse e Fakultetit të Shkencave Mjekësore, ka nisur funksionin e tij në Shtator 2004. Ky Departament ofron programin e integruar të ciklit tё dytё tё studimit “Master i Shkencave në Read More