Psikopatologjia në moshën ne zhvillim, diagnoza dhe kura

Fakulteti i Shkencave Shoqërore, Departamenti i Psikologjisë së Përgjithshme në bashkëpunim me Institutin e Psikologjisë Individuale, Adler organizon seminarin me temë: Psikopatologjia në moshën në zhvillim, diagnoza dhe kura.