Njoftim i rëndësishëm!

Të gjithë maturantët e viteve të kaluara që nuk kanë mundur të plotësojnë formularin A1Z, kanë mundësinë e dytë për të konkuruar.

Portali i Maturës Shtetërore do të jetë i hapur nga data 21 deri në datë 23 gusht, nga ora 8:00-16:00.

Për plotësimin e formularit A1Z duhet të paraqiteni pranë gjimnazit tuaj me një fotokopje të noterizuar të diplomës së gjimnazit.