Mbahet leksioni i hapur nga Departamenti i Shkencave Ekonomike mbi ndryshimet kulturore dhe ndikimet në zhvillimin e veprimtarive në biznesin ndërkombëtar

Departamenti i Shkencave Ekonomike zhvilloi leksionin e hapur me temë: “Ndryshimet kulturore dhe ndikimet në zhvillimin e veprimtarive në Biznesin Ndërkombëtar”, nga Znj. Mirela Bregu. Leksioni u ndoq me interes nga një numër i madh studentësh të cilët bënë pyetje dhe morën pjesë aktive në diskutime.