Leksion i hapur me temë: “SHQIPJA DHE BASHKËSIA SHQIPTARE SOT-GJENDJA, PRIRJET DHE ZHVILLIMIET E SFIDAT E MË TEJSHME”