Konferenca e dytë Studentore Ndërkombëtare me titull: ‘PROBLEMATIKA, SFIDA DHE RISI MBI ZHVILLIMIN EKONOMIK DHE RRITJEN E MIRËQENIES NË SHQIPËRI’

Albanian University, pjesëmarrëse aktive   me studentë të Fakultetit të Shkencave Shoqërore  në Konferencën  e Dytë Studentore Ndërkombëtare me titull “PROBLEMATIKA, SFIDA DHE RISI MBI ZHVILLIMIN EKONOMIK DHE RRITJEN E MIRËQENIES NË SHQIPËRI’, organizuar nga Departamenti i Biznesit dhe Ekonomisë, Fakulteti i Biznesit dhe Teknologjisë pranë Shkollës së Lartë ‘Nehemiah Gateway’, në bashkëpunim me Universitetin Marin Barleti, Universitetin Fan S. Noli, Universitetin Ndërkombëtar të Strugës, Kolegjin Universitar të Biznesit dhe OJF-të: Shoqata “Unë, Gruaja” Pogradec, Ardhmëria Euro-Atlantike, Sustainable Inclusive Growth SIG/PCG.
 
 
Konferenca zhvillohet  ditën e premte, në datën 11 Tetor 2019, tek kampusi i Nehemiah Gateway University (Rruga Nehemia, 7304 Bucimas, Pogradec, Shqipëri)