KONFERENCA E DYTË NDËRKOMBËTARE STUDENTORE ORGANIZUAR NGA ALBANIAN UNIVERSITY DHE UNIVERSITETI NDËRKOMBËTAR NË STRUGË 

KONFERENCA E DYTË NDËRKOMBËTARE STUDENTORE ORGANIZUAR NGA ALBANIAN UNIVERSITY (FAKULTETI I SHKENCAVE SHOQËRORE) NË TIRANË DHE UNIVERSITETI NDËRKOMBËTAR NË STRUGË 
Tematika e Konferencës “ROLI I FQINJËSISË SË MIRË NË PROCESIN E ANËTARËSIMIT NË BE” parashikon të evidentojë problematikat dhe sfidat që po kalojnë vendet tona, dhe synon të japë zgjidhjet dhe risitë nga këndvështrimi i studentëve. Fqinjësia e mirë, është rruga e përbashkët për integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor për në BE dhe çon në sigurimin e një bashkëpunimi rajonal që është në të mirën e përbashkët të qytetarëve.

 

 [wonderplugin_3dcarousel id=3]