Kalendari i trajnimeve

Zyra e Administratorit të Përgjithshëm në AU në bashkëpunim me Zyrën  e Koordinimit Shkencor dhe të Botimeve Akademike dhe Drejtorinë  e IT po kujdesen që procesi i provimeve  online të zhvillohet  sipas kritereve profesionale dhe pa stres nga pedagogët, stafi dhe studentët.

Një sërë trajnimesh nga drejtori I IT Ermin Lena, sipas një kalendari të mirëkoordinuar me dekanatet dhe departamentet e AU do ta zhvillohen me këtë synim.

Suksese të gjithëve!

Kalendari mbi trajnimin e stafit akademik
Nr.FakultetiDataOra
1Fakulteti i Shkencave Mjekësore (Departamenti i Infermierisë)16.02.202114.00-15.00
2Fakulteti i Shkencave Shoqërore18.02.202113.00-14.00
3Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike18.02.202113.00-14.00
4Fakulteti i Shkencave Mjekësore (Departamenti i Farmacisë)18.02.202114.00-15.00
5Fakulteti i Shkencave Mjekësore (Departamenti i Stomatologjisë)18.02.202115.00-16.00
6Stafi Administrativ19.02.202113.00-14.00