Fjalimet përshëndetëse të Dekanëve të Albanian University

Fjala pershendetese e Dekanit te Fakultetet te Shkencave te Aplikuara dhe Ekonomike

Fjala pershendetese e Dekanes se Fakultetit te Shkencave Mjeksore

Fjala pershendetese e Dekanes se Fakultetit te Shkencave Shoqerore