Faza II Fituesit

Kandidatët Fitues për Fazën e Dytë në Albanian University 2018-2019

 

 

 

Fakulteti i Shkencave Mjekesore Farmaci
Stomatologji
Infermieri
Fizioterapi
Fakulteti i Shkencave te Aplikuara dhe Ekonomike Finance-Banke
Menaxhim Biznesi
Inxhinieri Elektrike
Inxhinieri Eletronike
Inxhinieri Kompjuterike
Inxhinieri Mekatronike
Teknologji Informacioni
Arkitekture
Dizajn
Fakulteti i Shkencave Shoqerore Shkenca Juridike
Shkenca Politiko Administrative
Psikologji e Pergjithshme
Mesuesi per Arsimin Fillor
Mesuesi per Arsimin Parashkollor
Anglisht

 Klikoni mbi degën përkatëse për të shkarkuar listën me kandidatët fitues.

 Sqarim: Kandidatët fitues ndodhen mbi vijën e kuqe të shenjuar në listë.