Fakulteti i Shkencave Mjekesore , Departamenti i Farmacise , ne bashkepunim me Universitetin Federico II, Napoli, Universitetin e Pises, dhe Urdherin e Farmacisteve te Shqiperise , organizon me date 07 Maj 2021 , ora 09.00 Konferencen Nderkombetare Farmaceutike

Fakulteti i Shkencave Mjekesore , Departamenti i Farmacise , ne bashkepunim me Universitetin Federico II, Napoli, Universitetin e Pises, dhe Urdherin e Farmacisteve te Shqiperise , organizon me date 07 Maj 2021 , ora 09.00 Konferencen Nderkombetare Farmaceutike me teme : 

“Edukimi mjekësor dhe Shëndeti Publik. Hulumtimi Shkencor në Situatën  e Pandemisë COVID-19. Diagnostikimi, Trajtimi dhe Vaksinat”

“Medical educations and Public Health. Research findings of COVID-19 on Diagnosis, Treatments and Vaccines “