Ekspozitë e Artit Figurativ “Loja vizuale me sipërfaqen dhe strukturën”