“E ARDHMJA E SHQIPËRISË NË BASHKIMIN EUROPIAN”

Fakulteti i Shkencave Shoqërore në bashkëpunim me Institutin e Studimeve të Europës Juglindore, organizon leksionin e hapur me temë: “E ARDHMJA E SHQIPËRISË NË BASHKIMIN EUROPIAN”, me të ftuar nderi Z. Martin Henze. 
 23. 05. 2022 11:00  Salla e Bibliotekës, Godina e “Albanian University”, Bulevardi Zogu I, Tiranë