Vende vakante

13/02/2024 ALBANIAN UNIVERSITY Vend vakant   Fakulteti i Shkencave Mjekësore – Departamenti i Stomatologjisë shpall 2 vende vakante për Asistent-Pedagog në fushën e dentistrisë Kriteret që duhet të përmbush kandidati: Mjek stomatolog në profilin Endodonti dhe Protetikë Të njohë mirë Read More

Çfarë është Open Research Europe (ORE)

Albanian University me kapacitetin e tij të lartë kërkimor-shkencor si përfitues i granteve të Horizon Europe i mundëson personelit akademik dhe kërkuesve shkencorë të ndjekin Platformën e Botimeve Shkencore “Open Research Europe” (ORE) duke u bërë pjesë e saj me Read More

Zhvillohet Konferenca Ndërkombëtare “Decoding today implant dentistry: Surgical and prosthetic challenges”

Specializantët e Kirurgjisë Orale të Fakuktetit të Shkencave Mjekësore në Albanian University në bashkëpunim me Universitetin e Napolit Federico II dhe Shoqatës Ndërkombëtare “Modern Dentistry and Implantology” SENAME, nën kujdesin e dy Dekanëve të univeristeteve partenere, Prof. Asoc. Dr Erda Read More