APLIKIME

Për aplikime për mundësi punësimi pranë “Albanian University” drejtohuni pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore në adresën Albanian University, Rr.Kajo Karafili, Tiranë .

burimenjerezore@albanianuniversity.edu.al

[aol]