“Albanian University” është gati për aktivitetin “Lloji i Dokumenteve Osmane dhe rëndësia e tyre në studimin e“Albanian University” është gati për aktivitetin zhvillimeve politike, sociale, fetare dhe ekonomike”

📜🌐 Event: Llojet e Dokumenteve Osmane dhe rëndësia e tyre në studimin e zhvillimeve politike, sociale, fetare dhe ekonomike.

 

📅 Data: 20.11.2023

🕚 Ora: 11:00

📍 Vendndodhja: Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave

 

🤝 Në kuadër të projektit RESILIENCE, “Albanian University” në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave sjell ligjërimin e Z. Rezart Mezani, Specialist i Periudhës Osmane rreth llojeve të Dokumenteve Osmane dhe rëndësinë e tyre në studimin e zhvillimeve politike, sociale, fetare dhe ekonomike.

📖 Studentët e “Albanian University” tashmë kanë mundësinë për të njohur me dokumentat historike të kësaj periudhe.

 

#AlbanianUniversity

#RESILIENCE

#DrejtoriaePërgjithshmeArkivave