Aktivitete : TRYEZË TË RRUMBULLAKËT

Aktiviteti 1
Në 29 Janar  2020, salla Laboratori i Informatikës, ora 10.00 – 11.00 në ambjentet e Godinës Qëndrore, Fakulteti i Shkencave Shoqerore, Departamenti i Edukimit dhe Anglishtes organizon aktivitetin
TRYEZË TË RRUMBULLAKËT
 me temë:
 

“SI TE FILLOJME DHE TE MBYLLIM NJE PREZANTIM”

 
 
 
 HOW TO OPEN AND CLOSE PRESENTATIONS in PUBLIC SPEAKING
në kuadër të aftësimit, fitimit dhe zbatimit të kompetencave të të  folurit publik.
nën kujdesin e pedagoges Dr. Etleva Babameto, si dhe 
me pjesëmarrjen e studentëve të  programeve të studimit :
Bachelor në“ Mësuesi për Arsimin Fillor”,
Bachelor në“ Mësuesi për Arsimin Parashkollor”, 
Bachelor në“ Anglisht”.
 
 
 
Aktiviteti 2
Në 4 Shkurt  2020, salla 16, ora 11.00 – 12.00 në ambjentet e Godinës Qëndrore, Fakulteti i Shkencave Shoqerore, Departamenti i Edukimit dhe Anglishtes organizon aktivitetin
TRYEZË TË RRUMBULLAKËT
 me temë:
 
“NJOHURI MBI ASPEKTET FONETIKE DHE FONOLOGJIKE NGA NJE KENDVESHTRIM KRAHASUES MIDIS GJUHES ANGLEZE DHE SHQIPE” 
 
 
 INSIGHT ON PHONETICAL AND PHONOLOGICAL ASPECTS FROM A PERSPECTIVE OF COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN ALBANIAN AND ENGLISH
Nisur nga roli dhe rendesia e gjuhes angleze pare ne perqasje me gjuhen shqipe.
nën kujdesin e pedagoges Dr. Etleva Babameto, si dhe 
me pjesëmarrjen e studentëve të  programeve të studimit :
Bachelor në“ Mësuesi për Arsimin Fillor”,
Bachelor në“ Mësuesi për Arsimin Parashkollor”, 
Bachelor në“ Anglisht”.
 
 
 
Aktiviteti 3
Në 6 Shkurt 2020, salla 19, ora  12.00 në ambjentet e Godinës Qëndrore, Fakulteti i Shkencave Shoqerore, Departamenti i Edukimit dhe Anglishtes organizon aktivitetin
TRYEZË TË RRUMBULLAKËT
 me temë:
 

 “Simulimi i një ore mësimi për mësimdhënien e gjuhës Angleze”

 
 
 
 “An English Language Teaching hour”
Planifikimi dhe struktura e një ore mësimi.
Kompetencat dhe të nxënit. 
Metodat dhe teknikat bashkëkohore të mësimdhënies së gjuhës angleze. 
 
nën kujdesin e pedagoges Dr. Elona Limaj, si dhe 
me pjesëmarrjen e studentëve të  programeve të studimit :
Bachelor në“ Mësuesi për Arsimin Fillor”,
Bachelor në“ Mësuesi për Arsimin Parashkollor”, 
Bachelor në“ Anglisht”