Zhvillohet Konferenca Ndërkombëtare “Decoding today implant dentistry: Surgical and prosthetic challenges”

Specializantët e Kirurgjisë Orale të Fakuktetit të Shkencave Mjekësore në Albanian University në bashkëpunim me Universitetin e Napolit Federico II dhe Shoqatës Ndërkombëtare “Modern Dentistry and Implantology” SENAME, nën kujdesin e dy Dekanëve të univeristeteve partenere, Prof. Asoc. Dr Erda Read More

Leksionin i hapur ‘’PËR GJUHË E PËR ATDHE’’ për studentët e Vitit  të  III-të Bachelor “Mësuesi për arsimin fillor”

Studentët e Vitit  të  III-të Bachelor “Mësuesi për arsimin fillor”në dt.7. 12. 2023 në  lëndën Politikat Arsimore, drejtuar nga Prof. as. dr. Albana Tahiri, organizuan një leksionin të hapur me karakter kërkimor,shkencor dhe  didaktik, me temë ‘’PËR GJUHË E PËR ATDHE’’   Leksioni u konceptua në formatin  e një minikonference shkencore dhe Read More

1 vend vakant : Departamenti i Inxhinierive

Vende Vakante Viti akademik 2023-2024, semestri i parë Departamenti i Inxhinierive shpall vendin vakant dhe kriteret si më poshtë: I.1 (një) personel akademik me kohë të plotë (Asistent Lektor) në fushat e Inxhinierisë Elektronike ose ekuivalente. Kandidatët për këto vende Read More

“Albanian University” në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave organizuan aktivitetin“Lloji i Dokumenteve Osmane dhe rëndësia e tyre në studimin e zhvillimeve politike, sociale, fetare dhe ekonomike”

Si pjesë e projektit RESILIENCE, “Albanian University” dhe Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave në një bashkëpunim frytdhënës nën drejtimin e drejtorit të saj, Prof. Asoc. Dr. Ardit Bido, me koordinimin e Prof. Dr. Kaliopi Naska, dhe me pjesëmarrjen e Z. Read More