“Albanian University” është gati për aktivitetin “Lloji i Dokumenteve Osmane dhe rëndësia e tyre në studimin e“Albanian University” është gati për aktivitetin zhvillimeve politike, sociale, fetare dhe ekonomike”

📜🌐 Event: Llojet e Dokumenteve Osmane dhe rëndësia e tyre në studimin e zhvillimeve politike, sociale, fetare dhe ekonomike.   📅 Data: 20.11.2023 🕚 Ora: 11:00 📍 Vendndodhja: Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave   🤝 Në kuadër të projektit RESILIENCE, Read More

Hapet thirrja për aplikim për mobilitet studentësh në kuadër të programit Erasmus+ me Kirchliche Padagogische Hochschule Vienna/Krems, Austri

Në kuadër të programit Erasmus+ me Universitetin Kirchliche Padagogische Hochschule Vienna/Krems, Austri (https://www.kphvie.ac.at/home.html ), hapet thirrja për aplikim për mobilitet studentësh, për studentët e Departamentit të Edukimit dhe Anglishtes, për vitin akademik 2023 – 2024. Programet për të cilat mundësohet Read More

Klinika e Fizioterapisë

Klinika e Fizioterapisë Albanian University është hapur në 2016, me qëllim për të mbështëtur procesin mësimor praktik të Programit të Studimit Bachelor Fizioterapi dhe rishtazi këtë vit akademik të Masterit Profesional Terapi Manuale. Në klinikë studentët zhvillojnë praktikat profesionale mësimore Read More