Programi i studimit: Design

Asistente Departamenti, Koordinatore për programin Design : Msc. Estela Kokalari Programi i studimit i Dizajnit është hapur në vitin 2011-2012 si degë e Departamentit të Arkitekturës, me një staf akademik të kualifikuar brenda dhe jashtë vendit, artist dizajner me një Read More

Programi i studimit: Arkitekturë

Drejtuese për programin e studimit: Prof.Asoc.Dr Fisnik Kadiu Programi i Studimit ” Arkitekturë” është pjesë përbërëse e Departamentit të Arkitekturës pranë Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike.  Departamenti i Arkitekturës fillon aktivitetin e tij me programin e studimit të Read More

Klinika Universitare

KLINIKA UNIVERSITARE STOMATOLOGJIKE “ÇERÇIZ MINGOMATAJ” FAKULTETI SHKENCAVE MJEKËSORE              ALBANIAN UNIVERSITY Viti 2006 shënon hapjen e Klinikës Universitare Stomatologjike, si pjesë e rëndësishme e Programit të Integruar të Ciklit të Dytë të Studimit “Master i Shkencave Read More

Departamenti i Farmacisë

Përgjegjës Departamenti: Prof. Asoc. Dr. Kleva SHPATI Departamenti i Farmacisë në Albanian University ofron programin e integruar të studimit në Farmaci. Ky program ka filluar në vitin akademik 2005-2006, me miratim të MASH, Nr. 5663 Prot, datë 01.09.2005 dhe riorganizuar Read More

Departamenti i Stomatologjisë

Përgjegjëse e Departamentit:  Dr. Xhini RIZAJ Programet e studimit të ofruara nga Departamenti i Stomatologjisë Program i Integruar i Ciklit të Dytë të Studimit “Master i Shkencave“ në “Stomatologji“ Departamenti i Stomatologjisë si pjesë përbërëse e Fakultetit të Shkencave Mjekësore, Read More