Departamenti i Infermierisë dhe Fizioterapisë

Përgjegjës Departamentit:  Ph.D. Xhejni BORSHI Departamenti i Infermierisë dhe Fizioterapisë është pjesë e Fakultetit të Shkencave Mjekësore. Aktualisht, Departamenti i Infermierisë dhe Fizioterapisë ofron këto programe studimi: Bachelor “Infermieri”, Bachelor në “Fizioterapi”, Master profesional në “Infermieri Kirurgjikale” Master professional në Read More

Departamenti i Stomatologjisë

Përgjegjëse e Departamentit:  PhD. Nilena ERIKSEN Departamenti i Stomatologjisë si pjesë përbërëse e Fakultetit të Shkencave Mjekësore, ka nisur funksionin e tij në Shtator 2004. Ky Departament ofron programin e integruar të ciklit tё dytё tё studimit “Master i Shkencave në Read More