Njoftohen të gjithë kandidatët që Portali i Maturës Shtetërore është hapur nga data 7-11 shkurt 2022 per plotësimin e formularit A1Z

Plotësimi online i Formularit A1Z, do të kryhet në shkollat ku maturantët/kandidatët kanë kryer arsimin e mesëm të lartë ose në shkollën e përcaktuar nga KMSH-ja e vendbanimit, nëse shkolla e mesme që kanë përfunduar është mbyllur.Ky aplikim është vetëm për kandidatët që kanë përfunduar të gjitha detyrimet e Maturës Shtetërore dhe plotësojnë formularin për aplikim në institucionet e arsimit të lartë.