Zhvillohet trajnimi për stafin akademik në “Albanian University” në kuadër të implementimit të sekretarisë online

Në kuadër të implementimit të sekretarisë online “Albanian University” organizoi ditën e  merkure, datë 01.02 2023: Trajnimin e stafit akademik mbi sistemin e menaxhimit të informacionit për studentët “Pitagora” me referuese Msc. Elisantila Gaci- Information Technology Team Leader në Rrjetin Akademik Shqiptar (RASH).
Stafi akademik iu prezantua mënyra e funksionimit të sistemit si dhe u diskutua mbi problematikat e vërejtura deri tani.