Stafi Administrativ

STAFI ADMINISTRATIV I “ALBANIAN UNIVERSITY” Administrator i Përgjithshëm i Albanian University  Znj. Ada Ruka Administrator i Fakultetit të Shkencave Mjekësore Znj. Ana Tasi Administrator i Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike Znj. Rudina Qato Administrator i Fakultetit të Shkencave Read More