Vizitë në TEC-in e Vlorës – 18.01.2020

Ditën e shtunë, datë 18 Janar 2020, studentët e programeve të studimit Bachelor në Inxhinieri Mekatronike dhe Inxhinieri Elektrike, nën kujdesin e pedagogut Dr. Klodian Kurti, vizituan TEC-in e Vlorës. Kjo vizitë mundesoi konkretizimin në praktikë të njohurive teorike të marra në auditor.