Pjesëmarrja e “Albanian University” në Konferencën e VII-të Shkencore Ndërkombëtare të Fakultetit të Shkencave Politike Juridike, Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës

Më 5 Maj 2023 “Albanian University” përfaqësohet me pjesëmarrje aktive në Konferencën e Shtatë Shkencore Ndërkombëtare të Fakultetit të Shkencave Politike Juridike, Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës me titull: ” Shteti, Shoqëria dhe e Drejta: sfidat socio-ekonomike e politike dhe kushtet Read More