Vendime MAS

mas

Universiteti  “Albanian University”

Dokument liçensimi: VKM Nr. 197, datë 10.04.2004

 

APPAL

 

PROGRAMET E CIKLIT TË PARË

 

Bachelor 4 vjet Stomatologji                  

   Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore

   Liçensimi:  VKM Nr. 197, datë 10.04.2004

   Dokument Riorganizimi:  UMASh Nr. 197, datë 07.04.2010

   Dokument akreditimi:  UMASh Nr. 388, datë 23.07.2010

Bachelor 4 vjet Shkenca Juridike  

   Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore

   Liçensimi:   Shkresë Nr. 8981 Prot, datë 27.12.2005

   Dokument Riorganizimi:   UMAShr Nr. 295, datë 11.09.2009

   Dokument akreditimi: UMASh Nr. 541, datë 01.12.2010

Bachelor Menaxhim Biznesi           

  Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

  Liçensimi: VKM Nr. 408, datë 26.05.2010

  Dokument akreditimi: UMASh Nr. 240, datë 09.05.2016

Bachelor Shkenca Politiko – Administrative        

Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Liçensimi: UMASh Nr. 8981 Prot, datë 27.12.2005

Dokument Riorganizimi: N/A

Dokument akreditimi: UMASh Nr. 532, datë 27.11.2010

Bachelor Financë Bankë     

Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

Liçensimi: Shkresë MASh Nr. 8981 prot, datë 27.12.2005.

Dokument akreditimi: UMASh Nr. 541, datë 01.12.2010

Bachelor Psikologji e Përgjithshme          

Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Liçensimi: UMASh Nr. 8981 Prot, datë 27.12.2005

Dokument Riorganizimi: N/A

Dokument akreditimi: UMASh Nr. 541, datë 01.12.2010

Bachelor Fizioterapi

Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore

Liçensimi: UMASH Nr. 199, datë 16.05.2012

Dokument akreditimi: UMAS Nr. 238, datë 09.05.2016

Bachelor Shkenca Juridike

Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Liçensimi: UMASh Nr. 295, datë 11.09.2009

Dokument Riorganizimi: N/A

Dokument akreditimi: UMASh Nr. 541, datë 01.12.2010

Bachelor Teknologji Informacioni 

Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

Liçensimi: UMASh Nr. 33, datë 31.01.2012

Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor         

Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Liçensimi: UMASh Nr. 251, date 02.06.2011

Dokument Riorganizimi: N/A

Dokument akreditimi: UMAS Nr. 381, datë 08.07.2016

Bachelor Inxhinieri Elektronike     

Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

Liçensimi: UMASh Nr. 411, datë 25.08.2011

Bachelor Inxhinieri Kompjuterike  

Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

Liçensimi: UMASh Nr. 411, datë 25.08.2011

Bachelor Infermieri  

Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore

Liçensimi: UMASh Nr. 411, datë 25.08.2011

Dokument akreditimi: UMAS Nr. 239, datë 09.05.2016

Bachelor Inxhinieri Elektrike          

Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

Liçensimi: UMASh Nr. 479, datë 10.10.2012

Bachelor Anglisht    

Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Liçensimi: UMASh Nr. 199, datë 16.05.2012

Dokument Riorganizimi: N/A

Dokument akreditimi: UMAS Nr. 437, datë 25.08.2016

Bachelor Dizajn       

Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

Liçensimi: UMASh Nr. 199, datë 16.05.2012

Dokument akreditimi: UMAS Nr. 439, datë 25.08.2016

Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor       

Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Liçensimi: UMASh Nr. 251, datë 02.06.2011

Dokument Riorganizimi: N/A

Dokument akreditimi: UMAS Nr. 241, datë 09.05.2016

Bachelor Inxhinieri Mekatronike

Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

Liçensimi: UMASh Nr. 488, datë 04.10.2011

Dokument akreditimi: UMAS Nr. 436, datë 25.08.2016

PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË

Master profesional Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci          

Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Liçensimi: VKM Nr. 597, datë 28.05.2009

Dokument Riorganizimi: N/A

Dokument akreditimi: UMASh Nr. 585, datë 27.11.2012

Master profesional Shkenca Penale          

Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Liçensimi: VKM Nr. 597, datë 28.05.2009

Dokument Riorganizimi: N/A

Dokument akreditimi: UMASh Nr. 585, datë 27.11.2012

Master profesional E Drejtë Private          

Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Liçensimi: VKM Nr. 597, datë 28.05.2009

Dokument Riorganizimi: N/A

Dokument akreditimi: UMASh Nr. 585, datë 27.11.2012

Master profesional Qeverisje dhe Administrim Publik   

Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Liçensimi: VKM Nr. 597, datë 28.05.2009

Dokument akreditimi: UMASh Nr. 499, datë 18.10.2012

Master profesional Pedagogji me profile:

 1. Didaktikë;
 2. Menaxhim Arsimi

Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Liçensimi: VKM Nr. 89, datë 10.02.2010

Dokument Riorganizimi: N/A

Dokument akreditimi: UMASh Nr. 29, datë 31.01.2013

Master profesional Psikologji Klinike       

Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Liçensimi: VKM Nr. 89, datë 10.02.2010

Dokument Riorganizimi: N/A

Dokument akreditimi: UMASh Nr. 327, datë 07.08.2012

Master profesional Studime për Sigurinë 

Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Liçensimi: VKM Nr. 597, datë 28.05.2009

Dokument Riorganizimi: N/A

Dokument akreditimi: N/A

Master profesional Psikologji Shkollore   

Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Liçensimi: UMASh Nr. 202, datë 28.05.2013

Master profesional Infermieri Kirurgjikale

Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore

Liçensimi: UMASh Nr. 479, datë 10.10.2012

Dokument akreditimi: UMAS Nr. 242, datë 09.05.2016

Master profesional Menaxhim Shëndetësor        

Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

Liçensimi: UMASh Nr. 200, datë 28.05.2013

Dokument Riorganizimi: N/A

Dokument akreditimi: N/A

Master profesional Menaxhim Bankar dhe Financiar     

Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

Liçensimi: UMASh Nr. 176, datë 26.04.2012

Dokument akreditimi: UMAS Nr. 441, datë 25.08.2016

Master profesional Administrim Biznesi

Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

Liçensimi: UMASh Nr. 176, datë 26.04.2012

Dokument akreditimi: UMAS Nr. 440, datë 25.08.2016

Master i shkencave Gazetari me profile:

 1. Marrëdhënie me Publikun dhe Marketing;
 2. Drejtim dhe Menaxhim i Mediave

Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Liçensimi: VKM Nr. 56, datë 21.01.2009

Dokument akreditimi: UMASh Nr. 29, datë 31.01.2013

Master i shkencave Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile:

 1. Studime Europiane;
 2. Gjeopolitike dhe Siguri Rajonale

Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Liçensimi: VKM Nr. 56, datë 21.01.2009

Dokument akreditimi: UMASh Nr. 499, datë 18.10.2012

Master i shkencave Administrim Publik me profile;

 1. Politika publike dhe BE;
 2. Politika publike dhe qeverisje

Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Liçensimi: VKM Nr. 56, datë 21.01.2009

Dokument akreditimi: UMASh Nr. 499, datë 18.10.2012

Master i shkencave Menaxhim Bankar     

Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

Liçensimi: VKM Nr. 56, datë 21.01.2009

Dokument akreditimi: UMASh Nr. 327, datë 07.08.2012

Master i shkencave Administrim Biznesi 

Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

Liçensimi: VKM Nr. 56, datë 21.01.2009

Dokument akreditimi: UMASh Nr. 327, datë 07.08.2012

Master i shkencave Psikologji Klinike      

Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Liçensimi: VKM Nr. 597, date 28.05.2009

Dokument Riorganizimi: N/A

Dokument akreditimi: UMASh Nr. 327, datë 07.08.2012

Master i shkencave Shkenca Juridike me drejtime:

 1. Marrëdhënie Ndërkombëtare;
 2. E Drejtë Publike dhe Administrative;
 3. E Drejtë Private;

E Drejtë Ndërkombëtare dhe Bashkimi Evropian;

 1. E Drejtë Penale

Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Liçensimi: VKM Nr. 408, datë 26.05.2010

Master i shkencave Inxhinieri Elektronike

Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

Liçensimi: UMASh Nr. 411, datë 25.08.2011

Dokument akreditimi: UMAS Nr. 380, datë 08.07.2016

Master i shkencave Teknologji Informacioni       

Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

Liçensimi: UMASh Nr. 33, datë 31.01.2012

Dokument akreditimi: UMASh Nr. 383, datë 08.07.2016

Master i shkencave Inxhinieri Mekatronike          

Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

Liçensimi: UMASh Nr. 488, datë 04.10.2011

Master i shkencave Psikologji Ligjore      

Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Liçensimi: UMASh Nr. 586, datë 27.11.2012

Master i shkencave Këshillim Psikologjik

Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Liçensimi: UMASh Nr. 498, datë 18.10.2012

Master i shkencave Psikologji Zhvillimi dhe Shkollore

Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Liçensimi: UMASh Nr. 202, datë 28.05.2013

Master i shkencave Inxhinieri Kompjuterike        

Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

Liçensimi: UMASh Nr. 411, datë 25.08.2011

Master i shkencave Mësuesi për Arsimin Fillor   

Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Liçensimi: UMASh Nr. 203, datë 28.05.2013

Master i shkencave Farmaci           

Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore

Liçensimi: Shkresë e MASH Nr. 5663 Prot, 01.09.2005

Dokument Riorganizimi: UMASh Nr. 226, datë 21.07.2009

Dokument akreditimi: N/A

Master i shkencave  Arkitekturë    

Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

Liçensimi: Shkresë MASh Nr. 8981 prot, datë 27.12.2005.

Dokument akreditimi: UMASh Nr. 445, datë 01.10.2010

Master i shkencave Farmaci

Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore

Liçensimi: UMASh Nr. 226, datë 21.07.2009

Dokument akreditimi: UMASh Nr. 462, datë 14.10.2010

Master i shkencave Stomatologji  

Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore

Liçensimi: UMASh Nr. 197, datë 07.04.2010

Dokument akreditimi: UMASh Nr. 388, datë 23.07.2010

MND Psikologji Klinike       

Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Liçensimi: VKM Nr. 89, datë 10.02.2010

MND Studime për Sigurinë 

Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Liçensimi: VKM Nr. 597, datë 28.05.2009

MND Pushtet ekzekutiv       

Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Liçensimi: VKM Nr. 89, datë 10.02.2010

Dokument Riorganizimi: N/A

Dokument akreditimi: N/A

MNP Pedagogji me profile;

 1. a) Didaktikë,
 2. b) Menaxhim Arsimi.

Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Liçensimi: VKM Nr. 89, datë 10.02.2010

Dokument Riorganizimi: N/A

Dokument akreditimi: N/A

Programet e ciklit të tretë

Specializim afatgjatë Implantologji

Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore

Gjendja: Aktiv

Liçensimi: UMASh Nr. 428, datë 05.09.2011

Dokument Riorganizimi: N/A

Dokument akreditimi: N/A

Specializim afatgjatë Kirurgji         

Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore

Gjendja: Aktiv

Liçensimi: UMASh Nr. 428, datë 05.09.2011

Dokument Riorganizimi: N/A

Dokument akreditimi: N/A

Specializim afatgjatë Orthodonci  

Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore

Gjendja: Aktiv

Liçensimi: UMASh Nr. 428, datë 05.09.2011

Dokument Riorganizimi: N/A

Dokument akreditimi: N/A

Specializim afatgjatë Kirurgji oro-maxillo-faciale

Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore

Gjendja: Aktiv

Liçensimi: UMASh Nr. 428, datë 05.09.2011

Dokument Riorganizimi: N/A

Dokument akreditimi: N/A

Specializim afatgjatë Endodonti

Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore

Gjendja: Jo Aktiv

Liçensimi: UMASh Nr. 428, datë 05.09.2011

Dokument Riorganizimi: N/A

Dokument akreditimi: N/A

Specializim afatgjatë Dentistri Pediatrike 

Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore

Gjendja: Jo Aktiv

Liçensimi: UMASh Nr. 428, datë 05.09.2011

Dokument Riorganizimi: N/A

Dokument akreditimi: N/A

Specializim afatgjatë Periodontologji       

Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore

Gjendja: Jo Aktiv

Liçensimi: UMASh Nr. 428, datë 05.09.2011

Dokument Riorganizimi: N/A

Dokument akreditimi: N/A

Specializim afatgjatë Prostodontikë         

Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore

Gjendja: Jo Aktiv

Liçensimi: UMASh Nr. 428, datë 05.09.2011

Dokument Riorganizimi: N/A

Dokument akreditimi: N/A

Doktoratë E Drejtë Europiane dhe e Kontratave 

Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Gjendja: Aktiv

Liçensimi: UMASh Nr. 564 date 19.11.2012

Doktoratë Shkenca Administrative

Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Gjendja: Aktiv

Liçensimi: UMASh Nr. 564, datë 19.11.2012

Doktoratë Shkenca Farmaceutike 

Njësia: Fakulteti i Shkencave Mjekësore

Gjendja: Aktiv

Liçensimi: UMASh Nr. 68, datë 12.02.2013

Doktoratë Psikologji Klinike           

Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Gjendja: Aktiv

Liçensimi: UMASh Nr. 380, datë 06.09.2013

Dokument Riorganizimi: N/A

Dokument akreditimi: N/A

Doktoratë Financë   

Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

Gjendja: Jo Aktiv

Liçensimi: UMASh Nr. 564 datë 19.11.2012

Doktoratë Marrëdhënie Ndërkombëtare   

Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Gjendja: Jo Aktiv

Liçensimi: UMASh Nr. 564, datë 19.11.2012

Doktoratë Arkitekturë          

Njësia: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

Gjendja: Jo Aktiv

Liçensimi: UMASh Nr. 68, datë 12.02.2013

Dokument Riorganizimi: N/A

Dokument akreditimi: N/A

Doktoratë E Drejtë dhe Proçedurë Penale

Njësia: Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Gjendja: Jo Aktiv

Liçensimi: UMASh Nr. 86, datë 27.02.2013

 

Udhëzim Nr.15, datë 19.05.2017 “Për procedurat e aplikimit dhe regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimit, në programet e studimit me karakter profesional si dhe në programet e integruara të studimit të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë për vitin akademik 2017 – 2018”;

Udhezim_nr_15_dt_19.5.2017

Udhëzim Nr 18: Procedurat e Aplikimit dhe Regjistrimit për Studentët me Origjinë nga Trojet Shqipëtare Datë 11.09.2016

udhezimi_nr_18_-Procedurat-e-aplikimit-dhe-regjistrimit-per-studentet-me-origjine-nga-Trojet-Shqiptare-date_11-09-2016_troje_vecanta

VKM Nr.407: Kriteri i Notës Mesatare Datë: 01.06.2016

vkm_nr_407_Kriteri_i_notes_mesatare_date_1_6_2016