Stafi Administrativ

 

Administrator i Përgjithshëm i “Albanian University”

MSc. Lorena Bandilli

Administrator i Fakultetit të Shkencave Mjekësore

MSc. Ana Tasi

Administrator i Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

MSc. Rudina Qato

Administrator i Fakultetit të Shkencave Shoqërore

MSc. Eltjana Halili

NJËSI PRANË REKTORATIT

Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë

Dr. Desara Agaj

Dr. Elona Doko

 Zyra e Zhvillimit të Kurrikulave

 MSc. Sidita Çomniku

Zyra e Transferimeve dhe Ekuivalentimit të Studimeve

Msc. Valdete Hoxha

Zyra e Marrëdhënieve me Jashtë

Dr. (në proces). Elona Mehmeti

Konsulente pranë Zyrës së Marrëdhënieve me Jashtë

Dr. Arta Sakja

Zyra e Koordinimit të Kërkimit Shkencor dhe Botimeve Akademike

Dr. Alketa Marku

MSc. Frencis Karagjozi

Zyra e Karrierës dhe Alumnit

Dr. Krenaida Taraj

Zyra e Koordinimit dhe Mbështetjes për Studentët     (Tutoriati dhe Mentorimi)

MSc. Anegla Guri

NJËSI NDIHMËSE DHE SHËRBIMI NË AU

Klinika Stomatologjike Universitare

Dr. Shk. Med. Erda Qorri

Shtëpia botuese “Albanian University Press”

MSc. Ilirjan Mullaj

K/Sekretare e Fakultetit të Shkencave Mjekësore

MSc. Eva Elmasllari

K/Sekretare e Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

MSc. Suada Veliaj

K/Sekretare e Fakultetit të Shkencave Shoqërore

MSc. Valdete Hoxha

Biblioteka universitare e Fakultetit të Shkencave Mjekësore

Linda Hyseni

Biblioteka universitare e Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

Maria Merxhani

Biblioteka universitare e Fakultetit të Shkencave Shoqërore

Griselda Shametaj

 

Arjona Balliu Gorica

NJËSI ADMINISTRATIVE

Zyra e Financës

MSc. Mirela Keçka,

 

MSc. Shirin Dizdari

Zyra e Auditit të Brendshëm

MSc. Anisa Caco

Zyra e Burimeve Njerëzore

MSc. Sonila Shamku

Zyra e Informacionit

Dr. (në proces). Eni Boçi

Zyra e Arshivës dhe Protokollit

Ma. Valentina Shameti

Seksioni IT

Ma. Ermin Lena,

 

Bsc. Aleksandër Koja