Stafi Administrativ

 

Administrator i Përgjithshëm i “Albanian University” MSc. Lorena Bandilli
Administrator i Fakultetit të Shkencave Mjekësore MSc. Ana Tasi
Administrator i Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike MSc. Rudina Qato
Administrator i Fakultetit të Shkencave Shoqërore MSc. Eltjana Halili

NJËSI PRANË REKTORATIT

Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë Dr. Desara Agaj

Dr. Elona Doko

 Zyra e Zhvillimit të Kurrikulave  MSc. Sidita Çomniku
Zyra e Transferimeve dhe Ekuivalentimit të Studimeve Msc. Valdete Hoxha
Zyra e Koordinimit të Kërkimit Shkencor dhe Botimeve Akademike Dr. Alketa Marku

MSc. Frencis Karagjozi

Zyra e Karrierës dhe Alumnit Dr. Krenaida Taraj
Zyra e Koordinimit dhe Mbështetjes për Studentët     (Tutoriati dhe Mentorimi) MSc. Anegla Guri
NJËSI NDIHMËSE DHE SHËRBIMI NË AU
Klinika Stomatologjike Universitare Dr. Shk. Med. Erda Qorri
Shtëpia botuese “Albanian University Press” MSc. Ilirjan Mullaj
K/Sekretare e Fakultetit të Shkencave Mjekësore MSc. Eva Elmasllari
K/Sekretare e Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike MSc. Suada Veliaj
K/Sekretare e Fakultetit të Shkencave Shoqërore MSc. Valdete Hoxha
Biblioteka universitare e Fakultetit të Shkencave Mjekësore Linda Hyseni
Biblioteka universitare e Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike Maria Merxhani
Biblioteka universitare e Fakultetit të Shkencave Shoqërore Griselda Shametaj

NJËSI ADMINISTRATIVE

Zyra e Financës MSc. Mirela Keçka,

 

MSc. Shirin Dizdari

Zyra e Auditit të Brendshëm MSc. Anisa Caco
Zyra e Burimeve Njerëzore MSc. Sonila Shamku
Zyra e Informacionit Dr. (në proces). Eni Boçi
Zyra e Arshivës dhe Protokollit Ma. Valentina Shameti
Seksioni IT Ma. Ermin Lena,

Bsc. Aleksandër Koja

Bsc. Uelsi Veliaj