Senati Akademik

Dr.Sh. Med Erda Qorri : Dekane e Fakultetit të Shkencave Mjekësore
Dekane e Fakultetit të Shkencave Mjekësore
Dr. Shk. Med.Elona Kongo : Drejtuese e Departamentit të Stomatologjisë
Drejtuese e Departamentit të Stomatologjisë
Dr. Dorina Dervishi : Drejtuese e Departamentit të Farmacisë
Drejtuese e Departamentit të Farmacisë
 :
Prof. Asc. Dr. Fatmir Tartale : Dekan i Fakultetit të Shkencave Shoqërore
Dekan i Fakultetit të Shkencave Shoqërore
 : Drejtues i Departamentit të Edukimit dhe Anglishtes
Drejtues i Departamentit të Edukimit dhe Anglishtes
 :
Dr. Ismail Tafani : Drejtues i Departamentit të Shkencave Juridike
Drejtues i Departamentit të Shkencave Juridike
Dr. Elisabeta Kafia : Drejtuese e Departamentit të Psikologjisë së Përgjithshme
Drejtuese e Departamentit të Psikologjisë së Përgjithshme
 :
 :
 :
 :
MSc. Estela Kokalari : Drejtuese e Programit të studimit, Dizajn
Drejtuese e Programit të studimit, Dizajn
Dr. Genta Rexha : Drejtues i Departamentit të Inxhinierive
Drejtues i Departamentit të Inxhinierive
Dr.Alketa Marku : Pedagoge
Pedagoge
Devi Ndroqi : Student
Student