Senati Akademik

Dr.Sh. Med Erda Qorri : Dekane e Fakultetit të Shkencave Mjekësore
Dekane e Fakultetit të Shkencave Mjekësore
Dr. Shk. Med.Elona Kongo : Drejtuese e Departamentit të Stomatologjisë
Drejtuese e Departamentit të Stomatologjisë
Dr. Dorina Dervishi : Drejtuese e Departamentit të Farmacisë
Drejtuese e Departamentit të Farmacisë
Dr. Marsida Duli : Drejtuese e Departamentit të Infermierisë dhe Fizioterapisë
Drejtuese e Departamentit të Infermierisë dhe Fizioterapisë
Prof. Asc. Dr. Fatmir Tartale : Dekan i Fakultetit të Shkencave Shoqërore
Dekan i Fakultetit të Shkencave Shoqërore
Prof.Asoc.Dr. Bedri Kola : Drejtues i Departamentit të Edukimit dhe Anglishtes
Drejtues i Departamentit të Edukimit dhe Anglishtes
Dr. Julian Çota : Drejtues i Departamentit Shkencave Politike
Drejtues i Departamentit Shkencave Politike
Dr. Ismail Tafani : Drejtues i Departamentit të Shkencave Juridike
Drejtues i Departamentit të Shkencave Juridike
Dr. Elisabeta Kafia : Drejtuese e Departamentit të Psikologjisë së Përgjithshme
Drejtuese e Departamentit të Psikologjisë së Përgjithshme
Prof. Asoc. Dr. Remzi Sulo : Dekan i Fakultetit të Shkencave te Aplikuara dhe Ekonomike
Dekan i Fakultetit të Shkencave te Aplikuara dhe Ekonomike
Dr. Aurel Koroci : Drejtues i Departamentit të Shkencave Ekonomike
Drejtues i Departamentit të Shkencave Ekonomike
Prof. Dr. Hivzi Muharremi : Drejtues i Departamentit te Arkitektures
Drejtues i Departamentit te Arkitektures
MSc.Anisa Abazaj : Drejtuese e Programit te Studimit Arkitekture
Drejtuese e Programit te Studimit Arkitekture
MSc. Estela Kokalari : Drejtuese e Programit të studimit, Dizajn
Drejtuese e Programit të studimit, Dizajn
Dr. Genta Rexha : Drejtues i Departamentit të Inxhinierive
Drejtues i Departamentit të Inxhinierive
Dr.Alketa Marku : Pedagoge
Pedagoge
Devi Ndroqi : Student
Student