Kandidatët Fitues për Fazën e Dytë për Vitin 2017-2018

fitues

Albanian University

Kandidatet Fitues për Fazen e Dytë në Albanian University

Fakulteti i Shkencave Mjekesore Farmaci
Stomatologji
Infermieri
Fizioterapi
Fakulteti i Shkencave te Aplikuara dhe Ekonomike Finance-Banke
Menaxhim Biznesi
Inxhinieri Elektrike
Inxhinieri Eletronike
Inxhinieri Kompjuterike
Inxhinieri Mekatronike
Teknologji Informacioni
Arkitekture
Dizajn
Fakulteti i Shkencave Shoqerore Shkenca Juridike
Shkenca Politiko Administrative
Psikologji e Pergjithshme
Mesuesi per Arsimin Fillor
Mesuesi per Arsimin Parashkollor
Anglisht

 Klikoni mbi degen perkatese per te shkarkuar listen me kandidatet fitues.

 Kandidatet fitues ndodhen mbi vijen e kuqe te shenjuar ne liste.