Fakulteti i Shkencave Mjekësore

A. Programet: Bachelor
1. INFERMIERI 3 vite
2. FIZIOTERAPI 3 vite
       
B. Programet: Master profesional
1. INFERMIERI KIRURGJIKALE 1,5 vite
       
C. Programet Master i Shkencave
1. STOMATOLOGJI 5 vite
2. FARMACI 5 vite
       
D. Programet: Specializime ne Stomatologji
1. ENDODONTI 3 vite
2. ORTODONCI 3 vite
3. IMPLANTOLOGJI 3 vite
4. KIRURGJI ORALE 3 vite
5. DENTISTRIA PEDIATRIKE 3 vite
6. PROSTHODONTI 3 vite  
7. PERIODONTOLOGJI 3 vite
8. KIRURGJIA OMF 4 vite
       
E. Programet: Doktoraturë (Cikli i tretë i studimeve)
1. SHKENCA FARMACEUTIKE 3 vite