IT

LABORATORËT KOMPJUTERIKË DHE AKSESI NË SISTEMIN E KOMJUTERAVE Përveç sallës së studimit, që është e lirë për studentët, Albanian University ka Laboratorë të pajisur me teknologjinë më të fundit multimediale. Studentëve të të gjitha viteve, në çdo godinë të Universitetit, Read More …